solidperuSolid Peru is sinds 2000 actief in Ayacucho en uitgegroeid tot een vaste waarde voor de Peruanen. Gezien het (over)leven voor de Ayacuchanen voornamelijk staat of valt bij de landbouweconomie worden de begeleidings –en opleidingsactiviteiten van Solid in hoofdzaak gericht naar de boeren op het platteland.

Focus, gegroeid uit de energie consultancy firma CEE-Group, hanteert het energiethema (m.n. warmte, koude en elektriciteit) als rode draad en deze wordt expliciet gericht naar ontwikkelingslanden. Concreet wil dat zeggen dat Focus de energieconsumptie (en bijgevolg ook het energietransport) beoogt te reduceren en dit te koppelen aan een lokale en ecologisch verantwoorde energieproductie. Het beheert desbetreffende projecten van A tot Z met eigen expertise.

Het bezoek van FoCuS aan Solid in Ayacucho is het resultaat van een samenwerking die reeds een aantal maanden geleden opgestart werd waarin via mail en telefoon zo goed mogelijk werd ingespeeld op een aantal technische vragen door Solid gesteld. Na verloop van tijd bleek dat er nood was aan een diepgaandere concretisering van de antwoorden alsook de vragen en vanuit die idee werd er een bezoek gepland.