hoetewerk2hoetewerk3Partnership: Focus vzw gaat voor elk project een partnership aan met een lokaal verankerde organisatie. Dit garandeert de duurzaamheid van onze realisaties.

Prospectie: Samen met die lokale partner organiseren we jaarlijks een prospectiereis waar nieuwe projecten worden bezocht en reeds gerealiseerde installaties worden geƫvalueerd. We selecteren die centra waar de noden hoog zijn en waar er voldoende lokale draagkracht is om het hoetewerk1project te realiseren (d.w.z. aanwezigheid van betrouwbare mensen die verantwoordelijkheid opnemen om de installaties veilig te stellen).

Voorbereiding: 2 ingenieurs werken de dimensionering verder uit en bestellen de nodige materialen. Die worden met de boot verstuurd. Daarnaast wordt er ook rond die tijd een benefiet/actie georganiseerd om fondsen in te zamelen en de achterban op de hoogte te brengen.

Implementatie: uitvoering van de werken en overdracht van de installatie aan de lokale verantwoordelijken. Dit gebeurt via een uitgebreide workshop en (heel wat schriftelijke) informatie.

Onderhoud en opvolging: recent (december 2014) hebben we een lokale onderhoudsploeg die vanuit Focus wordt opgevolgd en betaald om het onderhoud op al onze installaties te doen.

Evaluatie: bij elke prospectiereis worden steevast een aantal eerder uitgevoerde projecten bezocht, geƫvalueerd en eventueel bijgestuurd.

Wenst U meer informatie over onze projecten of wil U deel uitmaken van ons team?

Neem contact op met onze vzw Focus